روح القدس زما روح تازه کړئ

  ۴ دقیقې ۵۶ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ