د نوح نوح لارښوونه (پیدائښت 4: 1-16)

  ۲ دقیقې ۴۵ ثانیې

  ۲۶ اګست ۲۰۱۹

ډاونلوډ