اخلاق زندگی۲

اخلاق زندگی۲

  اخیرا: ۲ ژوئیه ۲۰۲۴

جدیدترین فصل از برنامه‌های پنجره نور.
خلیل و نزیره در مورد بسیاری از سؤالات زندگی شخصی و اجتماعی به صحبتهای خود ادامه می‌دهند.

برنامه‌ها