کج فهمی‌های ما

  ۲۸ دقیقه

  ۱۳ سِپتامبر ۲۰۱۹

بعضی اوقات غلط فهمیدن موضوع و کج فهمی، انسان را به طرف بی راهه و گمراهی رهنمایی می‌نماید. برای درک بهتر این موضوع از شما صمیمانه دعوت می‌نماییم تا به این برنامه گوش فرا دهید. تشکر

دانلود