چی بدی در دین گذشته ات بود که پیرو مسیح شدی؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۲ سِپتامبر ۲۰۱۷

دانلود

متن برنامه / متن سرود

یکی از دوستان ما پرسیده اند که چرا دینی را که قبلاً داشتید ترک گفتید و عیسوی شده اید؟ و دوست دیگر ما پرسیدند که چه بدی در دین گذشتۀ تان بود که حال پیرو عیسی مسیح شده اید؟ علت آنرا توضیح نمائید و دوست دیگر ما پرسیدند که چقدر پول دریافت می‌‌‌‌‌‌کنید که دین تانرا تبدیل می‌‌‌‌‌‌کنید؟ و یک دوست ما که واقعاً از ایشان تشکر می‌‌‌‌‌‌کنیم و خوشحال شدیم که یک چیز جالبی را با ما در میان گذاشتند و گفتند که بعد از اینکه بار اول با شما در تماس شدم و چندین روز دربارۀ شما و موضوعات که در موردش صحبت کردیم فکر می‌‌‌‌‌‌کردم و به بسیاری از سوالات خود جواب یافتم. من دعا کردم خداوندا می‌‌‌‌‌‌خواهم که برای دینم خدمت کنم ولی نمیدانم که چه خدمت کنم؟ در خواب دیدم و طوری به من الهام شد که کلانترین خدمت من همین است که باید به جواد بگویم که دوباره به دین سابقت یعنی اسلام برگرد.


خدمت دوستان عزیز خود باید به عرض برسانم که من (جواد ) و همۀ مسیحیان افغان در خانواده‌های مسلمان تولد شده‌ایم مگر خداوند را شکر می‌‌‌‌‌‌کنیم که ما عیسی مسیح را یافتیم و به جواب این سوال که چه بدی در دین سابق خود دیده اید که مسیحی شده اید؟ باید بگوئیم که طوری که شما تمام برنامه‌های رادیویی ما را شنیده اید، ما هیچ وقت بر ضد ادیان دیگر حرف نمیزنیم. هر کس آزاد هست که دین و مذهب خود را انتخاب کند و ما نیز از شما نمیپرسیم که چرا دینی را پیروی می‌‌‌‌‌‌کنید. ولی چیزی که ما را به مسیحیت جذب کرد، مسیح بود و محبت بیکران خداوند بود که ما را به خود جذب کرد و ما امروز خداوند را پیروی می‌‌‌‌‌‌کنیم، قوانین را پیروی نمیکنیم بلکه خود خداوند را پیروی می‌‌‌‌‌‌کنیم. که خودش قوانین را برای ما می‌‌‌‌‌‌گوید و خودش قدرت اینرا به ما می‌‌‌‌‌‌دهد که از اوامر او اطاعت کنیم. از شما دوستان عزیز خواهش می‌‌‌‌‌‌کنیم که لطفاً دیگر این سوال را از کسی نکنید و هم از شما می‌‌‌‌‌‌خواهیم که اگر چیزی از کسی می‌‌‌‌‌‌بینید نباید به ضد او یا دین او از مسیح پیروی کنید. از شما خواهش می‌‌‌‌‌‌کنیم که کلام خداوند را بخوانید و محبت بیکران خداوند خود به خود شما را جذب می‌‌‌‌‌‌کند. در کلام خداوند است که شما حیات ابدی را پیدا می‌‌‌‌‌‌کنید. دوستان عزیز ! انسان زمانیکه سفر می‌‌‌‌‌‌کند، در سفر به چند چیز ضرورت می‌‌‌‌‌‌داشته باشد؟ به آب، به نان، به روشنی و به راه ضرورت دارد و اگر ما می‌‌‌‌‌‌خواهیم که سفر کنیم باید یک راهی داشته باشیم یا راهی را باید انتخاب کنیم و وقتی که در این راه می‌‌‌‌‌‌رویم و خسته می‌‌‌‌‌‌شویم به خوردنی و نوشیدنی ضرورت پیدا می‌‌‌‌‌‌کنیم و باید روشنی هم باشد تا راه خود را بیابیم.


دوستان عزیز! اگر به ادیان نظر بیافگنیم می‌‌‌‌‌‌بینیم که ادیان در جستجوی راه هستند تا در راۀ راست هدایت شوند ولی اگر کلام خداوند را بخوانید عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید که : من راه، راستی و حیات هستم. ما مسیح را یعنی راه را پیروی می‌‌‌‌‌‌کنیم. عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید من آب حیات هستم. چیزی که در این سفر زندگی و یا عمر طولانی یا کوتاۀ ما ضرورت می‌‌‌‌‌‌باشد و نیز می‌‌‌‌‌‌فرماید که من نان حیات هستم. می‌‌‌‌‌‌توانیم به انجیل یوحنا فصل ششم برویم و ببینیم که بار‌ها عیسی مسیح اینرا می‌‌‌‌‌‌فرماید. مثلاً در آیۀ 33 چنین می‌‌‌‌‌‌خوانیم: این نان حقیقی را خدا از آسمان فرستاده است تا به مردم دنیا زندگی جاوید ببخشد.” 

    دوستان عزیز ! ما تشنۀ زندگی جاویدان هستیم. اگر مردم دنیا را ببینید، آنها برای دین هر کاری را انجام می‌‌‌‌‌‌دهند. روزه می‌‌‌‌‌‌گیرند، نماز می‌‌‌‌‌‌خوانند، قربانی می‌‌‌‌‌‌کنند و بسیار کار‌های دیگری را نیز انجام می‌‌‌‌‌‌دهند تا به خدا برسند. ولی عیسی می‌‌‌‌‌‌گوید که هیچ کس نمیتواند به خدا برسد جزء به وسیلۀ من و نیز می‌‌‌‌‌‌فرماید که من نان حیات هستم و این نان حقیقی را خداوند از آسمان فرستاده است تا به مردم حیات ابدی ببخشد و ما خدا را شکر می‌‌‌‌‌‌کنیم که این اطمینان نجات را داریم که در عیسی مسیح زندگی جاودان را داریم . در آیۀ 35 همین فصل می‌‌‌‌‌‌خوانیم: عیسی جواب داد: “من نان حیات هستم . هر که نزد من آید، دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند، هرگز تشنه نخواهند گردید.


همانطوری که عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید هر که نزد من بیاید دیگر گرسنه و تشنه نخواهد شد، ما نیز گرسنۀ و تشنۀ حضور خداوند هستیم. هر کسی که حتی به خاطر دین مرتکب قتل می‌‌‌‌‌‌شود، فقط می‌‌‌‌‌‌خواهد خدا را خوش بسازد. در حالیکه ما نمیتوانیم خداوند را خوشنود بسازیم تا ارادۀ او را بجا نیاوریم و ارادۀ او اینست که ما به مسیح ایمان داشته باشیم و اوامر او را در زندگی خود اجرا کنیم. پس اگر ما عیسی مسیح را داریم، ما روح خداوند را در زندگی خود داریم، بخاطریکه عیسی مسیح روح خداست، خود خداست و ما به کمک روح خدا می‌‌‌‌‌‌توانیم احکام خداوند را بجا بیاوریم و آنوقت است که می‌‌‌‌‌‌توانیم زندگی ابدی را بدست بیاوریم و همانطوری که خواندیم که عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌گوید من نان حیات هستم، من آب حیات هستم نیز می‌‌‌‌‌‌فرماید که من نور حقیقی هستم. ما نمیتوانیم تا ابد در تاریکی زندگی کنیم ولی کلام خداوند می‌‌‌‌‌‌فرماید که متأسفانه بعضی‌ها هستند که چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند. اما بسیاری از مردم در دنیای ما هستند که کور هستند و نور را نمی بینند و اگر نور عیسی مسیح را نمی بیند در تاریکی زندگی می‌‌‌‌‌‌کند و بدون عیسی مسیح زندگی ما تاریک است. بسیاری از مردم می‌‌‌‌‌‌گویند که چرا دعای ما شنیده نمیشود؟ بخاطریکه ارتباط شخصی با خداوند نداریم و در عیسی مسیح ما این همبستگی را داریم طوری که عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌فرماید: من تاک حقیقی هستم و شما که شاخه هستید باید در تاک وصل باشید و باز هم عیسی مسیح در فصل ششم انجیل یوحنا از آیۀ 47 تا آیۀ 58 دربارۀ نان حیات چنین می‌‌‌‌‌‌فرماید:     ۴۷ ”این حقیقت بزرگی است که به شما می‌‌‌‌‌گویم که هر که به من ایمان آورد، از همان لحظه، زندگی جاوید دارد. ۴۸ من نان حیات هستم. ۴۹ پدران شما در بیابان آن نان را خوردند و عاقبت مردند.۵۰ اما هر که از این نان آسمانی بخورد، تا به ابد زنده می‌‌‌‌‌ماند. ۵۱ آن نان زنده که از آسمان نازل شد، منم. هر که از این نان بخورد، تا ابد زنده می‌‌‌‌‌ماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا می‌‌‌‌‌کنم تا مردم نجات یابند.”  ۵۲ مردم با شنیدن این سخن ، باز اعتراض کرده ، به یکدیگر گفتند: “عجب حرفی می‌‌‌‌‌زند! چطور می‌‌‌‌‌خواهد بدنش را به ما بدهد تا بخوریم ؟”  ۵۳ پس عیسی باز فرمود: “این که می‌‌‌‌‌گویم عین حقیقت است : تا بدن مسیح را نخورید و خون او را ننوشید، هرگز نمی توانید زندگی جاوید داشته باشید.  ۵۴ ولی کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد، و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت .  ۵۵ چون بدنم خوراک واقعی و خونم نوشیدنی واقعی است .  ۵۶ به همین دلیل ، هر که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد، در من خواهد ماند و من در او.  ۵۷ من به قدرت پدرم خدا زندگی می‌‌‌‌‌کنم ، همان که مرا به این دنیا فرستاد. شخصی نیز که در من است ، به قدرت من زندگی می‌‌‌‌‌کند.  ۵۸ نان واقعی منم که از آسمان آمده ام . نانی که اجداد شما در بیابان خوردند، نتوانست ایشان را برای همیشه زنده نگهدارد. اما هر که از این نان بخورد، برای همیشه زنده خواهد ماند.”


دوستان عزیز! پس دیگر کدام راه، دین و مذهب است که بتواند ما را از حیات ابدی اطمینان بدهد؟ در حالی عیسی مسیح در آیۀ 47 به وضاحت بیان کرده است ”این حقیقت بزرگی است که به شما می‌‌‌‌‌گویم که هر که به من ایمان آورد، از همان لحظه، زندگی جاوید دارد.“ پس دیگر ما پیش کی برویم تا به ما زندگی جاوید را بدهد؟ پیش کی برویم که نان حیات و آب حیات باشد؟ نور دنیا باشد؟ راۀ راستی باشد که ما بتوانیم به خدا برسیم؟ پیش کی برویم ؟


در همین فصل می‌‌‌‌‌خوانیم که مردم معجزه می‌‌‌‌‌خواهند، نان می‌‌‌‌‌خواهند و عیسی مسیح برایشان می‌‌‌‌‌گوید که زندگی تنها در معجزه نیست. یکی از نویسندگان مشهور گفته است که ایمان باعث معجزه می‌‌‌‌‌شود ولی معجزه محال است که باعث ایمان آوردن گردد و درست هم گفته زیرا وقتی مردم تمام حرف‌های عیسی مسیح را شنیدند گفتند : مثلی که موسی به پدران ما در صحرا نان منا را داد تو هم برای ما نان بده و ما از تو پیروی می‌‌‌‌‌کنیم ولی عیسی مسیح فرمود که انسان محض خوردن زیست نمیکند بلکه محض کلام خداست که زندگی می‌‌‌‌‌کند و وقتی ما روح خدا را داریم، کلام خدا را در خود می‌‌‌‌‌توانیم هضم کنیم، داشته باشیم و مطابق کلام خدا زندگی کنیم و بعد از آن بسیاری مردم عیسی مسیح را ترک گفتند و در آیۀ ۶۷ می‌‌‌‌‌خوانیم که پطرس چقدر زیبا جواب می‌‌‌‌‌دهد: آنگاه عیسی رو به آن دوازده شاگرد کرد و پرسید: “شما نیز می‌‌‌‌‌خواهید بروید؟”  ۶۸ شمعون پطرس جواب داد: “استاد، نزد کی برویم ؟ فقط شمایید که با سخنان تان به انسان زندگی جاوید می‌‌‌‌‌دهید.  ۶۹ و ما ایمان آورده ایم و می‌‌‌‌‌دانیم که شما فرزند مقدس خدا هستید.”


دوستان عزیز! باز هم می‌‌‌‌‌خواهیم بپرسیم که در کجا می‌‌‌‌‌توانیم زندگی ابدی را بدست بیاوریم؟ از کدام آب بنوشیم که عطش ما را رفع کند و ما را سیرآب بسازد؟ ما در کجا می‌‌‌‌‌توانیم که نان، راه و نور را داشته باشیم؟ همه و همه در عیسی مسیح هست. دوستان عزیز! ما بخاطر خود مسیح، مسیح را دوست داریم نه بخاطر اینکه مردمان دیگر بد یا خراب هستند. من (جواد) هم خوب نبودم، من خودم غرق گناه و تشنۀ خدا بودم ولی بخاطر چیز‌های که پدرم برایم تعلیم داده بود، می‌‌‌‌‌خواستم از بدترین اشخاص باشم. پدرم بعد از اینکه ازدواج کردم گفت اگر می‌‌‌‌‌خواهی که مرد باشی باید تمرین کنی که مرد باشی. بخاطریکه من با همسرم می‌‌‌‌‌خندیدم ولی بنابر تعلیم پدرم لت و کوب همسرم را شروع کردم و به اصطلاح مردی خود را به خانمم نشان می‌‌‌‌‌دادم، ولی شکر خدا که کلام خدا را خواندم و کلام خدا این را برایم فهماند که خدا زن را بخاطری از پای ما خلق نکرد که پایمالش نکنیم، از سر ما هم هست نکرد تا بالای ما سروری کند بلکه از قبرغۀ چپ ما که تا نزدیک قلب ما باشد و او را دوست داشته باشیم. خداوند نه تنها زندگی خودم را بلکه زندگی خانواده ام را نیز دگرگون کرد و امروز محبتی را که به اولاد هایم دارم، فکر نمیکنم بدون کمک کلام خدا می‌‌‌‌‌توانستم چنین محبتی با اطفالم، همسرم و یا همسایه ام داشته باشم. عیسی مسیح می‌‌‌‌‌فرماید که اگر دشمنت بر رویت با سیلی زد طرف دیگر رویت را نیز برایش بگردان ولی من این قدرت را نداشتم.


مگر عیسی مسیح، چون روح خداست و من اجازه دادم تا روح خدا در قلبم زندگی کند، حال این قدرت را می‌‌‌‌‌توانم داشته باشم که برای دشمنانم دعا کنم. ما در افغانستان آنقدر تباهی جنجال و برادر کشی را دیدیم و هر روز، تا کنون می‌‌‌‌‌بینیم که من از جنگ و نفرت بکلی خسته شده ام و تنها عیسی مسیح است که می‌‌‌‌‌فرماید دشمنت را محبت کن، دشمنت را دوست داشته باش و برای دشمنت دعای خیر کن. دوستان عزیز ! دیگر چه کسی است که این تعلیم را برای ما بدهد؟ کیست که برای ما این قدرت را بدهد تا ما واقعاً طبق کلام خدا زندگی کنیم و خداوند را خوشنود بسازیم؟ مردم فکر می‌‌‌‌‌کنند که با کشتن و انجام تشریفات مذهبی می‌‌‌‌‌توانیم خداوند را خوشنود بسازیم ولی عیسی مسیح می‌‌‌‌‌فرماید که من آمده ام تا به شما حیات ابدی ببخشم و ما فقط محض فیض خداوند می‌‌‌‌‌توانیم نجات حاصل کنیم که این بخشش رایگان خداوند است در عیسی مسیح، تحفۀ نجات است که آمده تا به او ایمان بیاوریم و تحفۀ خداوند را بپذیریم و وقتی تحفۀ نجات را پذیرفتیم، می‌‌‌‌‌توانیم نجات حاصل کنیم و می‌‌‌‌‌توانیم حیات ابدی داشته باشیم ما می‌‌‌‌‌توانیم برای دشمنان خود دعا کنیم و می‌‌‌‌‌توانیم که فامیل و همسایۀ خود را دوست داشته باشیم. بعضی از مردمان فکر می‌‌‌‌‌کنند که خدا برایم چه کاری کرده می‌‌‌‌‌تواند؟ و همیشه می‌‌‌‌‌گویند، او خدا اگر هستی این کار یا آن کار را برای من انجام بده، در حالیکه عیسی مسیح می‌‌‌‌‌فرماید وقتی که شما به من ایمان می‌‌‌‌اورید حتی دعا هایتان تغییر می‌‌‌‌کند و شما اینطور دعا خواهید کرد که ای خدایا ! از من برای جلال نامت استفاده کن تا پیام محبت ترا، پیام خوش انجیل را به مردم برسانم.


دوستان عزیز! من نا امید بودم، و حال در عیسی مسیح امید دارم، شما چه؟؟؟ آیا امید دارید؟؟؟ آیا واقعاً آرامش دارید؟؟؟ آیا واقعاً اطمینان نجات را دارید؟؟؟ اگر ندارید ما برای شما دعا می‌‌‌‌کنیم، خواهش می‌‌‌‌کنیم و عذر می‌‌‌‌کنیم که لطفاً کلام خداوند را بخوانید و نجات ابدی را در عیسی مسیح پیدا کنید. کلام خدا می‌‌‌‌گوید که : بچشید و ببینید که خداوند نیکوست و محبت بیکران خدا را در صلیب عیسی مسیح می‌‌‌‌توانیم ببینیم زیرا او جان خود را فدا کرد تا منِ گنهکارِ ناچیز که هیچ بودم، بتوانم با خدا آشتی کنم و بتوانم واقعاً خدا را پدر خطاب کنم و امید داشته باشم که من زندگی ابدی را در عیسی مسیح دارم.


طوریکه در انجیل یوحنا فصل دهم آیت دهم می‌‌‌‌خوانیم که عیسی مسیح می‌‌‌‌فرماید که من آمده ام تا شما حیات واقعی را به فراوانی داشته باشید او نیامد که تنها به ما حیات بدهد بلکه حیات را با تمام ابعاد و کوایف اش به ما عطا کند و باید خاطر نشان بسازیم که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌آوریم، دیگر او زندگی ماست و بدون عیسی مسیح ما زندگی کرده نمیتوانیم. کتابی را خواندم که در آن از زنی که به عیسی مسیح ایمان آورده، ذکری بمیان آمده بود و وقتی دوباره به کشور خود برگشت، پدرش خبر شد که دخترش به عیسی مسیح ایمان آورده است و او را از خانه بیرون کشید و بعد از چند وقتی دختر با کسی معرفی می‌‌‌‌شود و قرار می‌‌‌‌گذارند که ازدواج کنند که آن مرد یک پاستر (کشیش یا شبان کلیسا) بود و چند نفر از دوست هایشان نزد پدر دختر می‌‌‌‌روند و می‌‌‌‌گویند که دخترت می‌‌‌‌خواهد ازدواج کند و پدر بسیار عصبانی می‌‌‌‌شود و می‌‌‌‌گوید که من با ایمان او مخالفت داشتم و حال شما می‌‌‌‌خواهید که داماد مسیحی را هم بپذیرم ولی دخترش برایش می‌‌‌‌گوید که پدر جان ! عیسی حیات من هست، عیسی نَفَس من است من بدون از او نمیتوانم زندگی کنم و دختر همه چیز را زیر پا کرد ولی عیسی مسیح را رها نکرد و از او روی گردان نشد. بناً در عیسی مسیح حقیقت، زندگی، محبت و بالاخره خداوند هست که همه چیز را خلق کرده که ما از خداوند حقیقی و اصلی پیروی می‌‌‌‌کنیم و اگر یکبار محبت و نیکویی خداوند را بچشید آنوقت نمیتوانید که بگوئید چرا؟ زیرا محبت خداوند آنقدر بیکران است که تمام ما و شمای را که حتی غرق بودیم و هیچ امیدی نبود، می‌‌‌‌تواند از اعماق گناه بیرون بکشد، بشوید و پاک کند و لباس سفید را بر تن ما کند و ما را قدرت بدهد که برای او زندگی کنیم .