چرا ما از عیسی مسیح پیروی می‌‌کنیم؟

  ۲۸ دقیقه

  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹

مطابق کلام خدا، زندگی در عیسی مسیح است.وقتی ما از عیسی مسیح پیروی و اطاعت می‌کنیم، حقیقت را درک می‌کنیم و می‌شناسیم.

از شما شنونده‌های گرامی دعوت می‌کنیم تا به این برنامه گوش بدهید، تا شما نیز حقیقت را بشناسید. تشکر

دانلود