چرا در ماه رمضان نرخ مواد خوراکه و مصرفی در کابل و سایر شهرها دو چند میشود؟

  ۲۷ دقیقه

  ۱۰ مه ۲۰۱۹

چرا همیشه در ماه رمضان قیمت مواد خوراکه و مواد مصرفی در شهر کابل و سایر شهر ها دو چند میشود؟ آیا این درست است که از یک طرف روزه بگیرییم و از طرف دیگر فریبکاری کنیم؟
برای جواب این سوال از شما دعوت میکنیم که به این برنامه گوش دهید.

دانلود