پیروان مسیح چه قسم روزه میگیرند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۸ ژوئن ۲۰۱۸

در این برنامه ما دو سوال را جواب می‌دهیم: هدف روزه چی است؟ و پیروان عیسی مسیح چه قسم روزه می‌گیرند؟ هدف روزه خواستن حضور خداوند است. پس وقتی ما روزه می‌گیریم، باید به فکر هدف اصلی فکر کنیم. و پیروان عیسی مسیح به انواع مختلف روزه می‌گیرند. برای شرح بیشتر، لطفا به برنامه گوش بدهید.

دانلود