پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۷ ژانوِیه ۲۰۲۱

دعا و عبادت، برقراری رابطه بین خداوند و شخص دعا کننده است. خداوند آرامش دهنده روح است. دعا و راز و نیاز با خداوند باعث آرامش روح انسان می‌‌‌‌‌شوند. در زندگی یک مسیحی، دعا کردن از جایگاهی خاصی برخوردار است. زمانیکه که دعا می‌‌‌‌‌کنیم، تمام روح و روان ما باید به طرف خدا و کلام خدا باشد. صرف به خداوند و فیض و رحمت او تمرکز کنیم.

دانلود