پیام عیسی مسیح: صلح یا شمشیر؟

  ۲۹ دقیقه

  ۱۸ ژانوِیه ۲۰۱۹

در انجیل شریف، متی ۳۴:۱۰، میخوانیم که عیسی مسیح میفرماید: «گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر.» مقصد عیسی مسیح از این چی است؟‌ آیا عیسی مسیح هم مثل دیگران که ادعا پیامبری میکردند، آمد تا شمشیر و جنگ و تباهی را بیاورد؟‌ و یا مطلب عیسی مسیح چیزی دیگر بود. برای جواب این سوال لطفا این برنامه را بشنوید.

دانلود