پیام رساله فلیپیان

  ۳۱ دقیقه

  ۱۸ مارس ۲۰۱۲

پیام رساله فلیپیان در مورید خوشی واقعی و هدف زندگی می‌‌باشد. زندگی پولیس و اهداف او از زندگی، به ما خوشی واقعی را نشان می‌‌دهد. پولیس زندگی سخت را داشت ولی با این حال هم همیشه به یاد خداوند بود و کلام او را انتشار می‌‌داد. ما در هر شرایط باید به ذکر و یاد خداوند باشیم، نه تنها در حالت‌های خوشی، بلکه حتی در غم. اگر ما بتوانیم مطابق تعالم کتاب مقدس زندگی کنیم، می‌‌توانیم باعث تغیر خود و مردم شویم. ما همیشه باید این را بیاد داشته باشیم که خواست مسیح از ما چه است.

دانلود