وطن، وطنِ، وطن

  ۴ دقیقه ۳۰ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

وطن ، وطن ، وطن ، جان و جهان من

تو قلب آسیایی ، افغانستان من 2

 

پشتون و تاجکان با هم برادریم

با اوزبک و بلوچ یک تن سراسریم

ای ملت غیور ، هم قهرمان من

از تو بود به دنیا نام و نشان من

 

وطن ، وطن ، وطن ، جان و جهان من

تو قلب آسیایی ، افغانستان من 2

 

پشتون یو که تاجیک د یو بل ورونه یو

زیږدلی نورستان کښی زمری د غرونه یو

اوسیږو په پنجشیر کښی پشه ئی یو یا ترکمن

تړلي په سر کښی دافغان په ننگ کفن

 

وطن ، وطن ، وطن ، جان و جهان من

تو قلب آسیایی ، افغانستان من 2

 

مو هزره و اوغو هستیم بیرار هم

در خیذمت وطن اندر کینار هم

سر خو فیدا کُنیم تا جان از مو به تن

در حیفظ کوه و دشت و صارای* این وطن

 

وطن ، وطن ، وطن ، جان و جهان من

تو قلب آسیایی ، افغانستان من 2

 

پشتون بیرله تاجیک لر بیر بیرگه ایناغه

اوزبیک و همده بلوچ بیر بیروگه برابر

منی باتور ملتم همده ای قهرمانم

سن آسیانی یورکی منی افغانستانم

 

وطن ، وطن ، وطن ، جان و جهان من

تو قلب آسیایی ، افغانستان من 2