نوروز و سال نو شمسی

  ۳۰ دقیقه

  ۱۶ مارس ۲۰۲۰

روز نوروز یکی از رسوم دیرنه باستانی ساکنان آریانا زمین؛ افغانستان و ایران و تاجکستان؛ بوده اولین روز سال است. این روز بخاطر تغیر طبعیت که زمستان سرد می‌گزرد و بهار نو می‌اید؛ مردم در این روز را جشن می‌گرند و شادمانی می‌کنند.

دانلود