نان حيات

نان حيات

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

به کجا با این بار سنگینم؟ کی در فکر ماست؟ چه کنم؟ تعداد زیاد ما و شما با این سوالات دست و پنجه نرم کرده ایم. سال های جنگ و فریبکاری و دشمنی باعث مایوسی و نا امیدی ما شده است. امیدواریم٬ این سرود های دلپسند و قشنگ باعث تشیوق و برکت شما گردند. تعداد زیاد خواهران و برادران افغان ما این امید ابدی را در عیسی مسیح دریافته اند. عیسی مسیح نان حیات است٬ او راه راست است. او حیات است. او قادر است که راه راست را برای شما نیز نشان دهد.

موسیقی