می‌خواهم پیرو عیسی مسیح باشم. چطور مطمین شوم که من مسیحی هستم؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان عزیز ضمن تماس تلفونی سوالی بسیار خوبی را مطرح کرده، گفتند، که من رادیو صدای زندگی را می‌‌‌‌شنوم و می‌‌‌‌خواهم مسیحی باشم و به عیسی مسیح ایمان آورده ام، ولی چطور بفهمم و مطمئن شوم که مسیحی هستم؟

دوستان عزیز! همانطوری که ما به دوست عزیز ما پاسخ ارائه کردیم، در اینجا می‌‌‌‌خواهیم که کمی زیادتر پیرامون این موضوع صحبت کنیم ولی قبل از همه بیائید تا چند آیۀ را از کلام خدا در این مورد بخوانیم: اول یوحنا، فصل 5 آیات 11 و 12 .
 ۱۱ اما خدا چه‌ شهادتی‌ داده‌ است‌؟ شهادت‌ خدا اینست‌ که‌ او به‌ ما حیات‌ و زندگی جاوید عطا کرده‌، و این‌ حیات‌ در فرزند او عیسی‌ مسیح‌ است‌.  ۱۲ پس‌ روشن‌ است‌ که‌ هرکس‌ مسیح‌ را دارد، به‌ این‌ حیات‌ نیز دسترسی‌ دارد؛ اما هر که‌ مسیح‌ را ندارد، از این‌ حیات‌ بی‌بهره‌ خواهد ماند. 

پس یک جواب به سوالی که، چطور بفهمیم مسیحی هستیم، اینست که آیا عیسی مسیح را در زندگی خود داریم یا نه؟ چطور می‌‌‌‌توانیم عیسی مسیح را در زندگی خود داشته باشیم؟ پاسخ اینست که ما زمانی می‌‌‌‌توانیم عیسی مسیح را در قلب خود دعوت کنیم که دعا کنیم، با فروتنی بنشینیم و تمام گناهان خود را به خداوند اعتراف کنیم و باید اینرا بدانیم که ما گنهکار هستیم و خداوند قدوس هست و هیچ انسان گنهکار نمیتواند به خدا برسد جزء به وسیلۀ عیسی مسیح. خون عیسی مسیح یگانه کفارۀ گناهان بشر است و وقتی به خون عیسی مسیح شسته می‌‌‌‌شویم که بنشینیم، دعا کنیم و به گناهان خود اعتراف بکنیم و بگوئیم که خداوندا ! من گنهکار هستم و هم به حق تو و هم به حق خود، گناه کرده ام، پس امروز می‌‌‌‌خواهم که مرا ببخشی و عیسی مسیح ای روح خدا، از تو می‌‌‌‌خواهم که داخل قلبم شوی و بعد از این تو پادشاۀ زندگی من شوی. زندگی ام را بدست‌های تو می‌‌‌‌سپارم که تو هدایتم کنی و همینجاست که روح خداوند داخل زندگی ما می‌‌‌‌شود و زندگی ما تقدیم به خداوند می‌‌‌‌گردد و خداوند زندگی ما را رهبری می‌‌‌‌کند و از همینجا قدم اول زندگیِ جدید ما در مسیح، شروع می‌‌‌‌شود که می‌‌‌‌توانیم بگوئیم: بلی! من مسیحی هستم. زیرا خداوند وعده کرده که من در پشت دَرِ قلب شما ایستاده ام و در را می‌‌‌‌کوبم، هر کسی که دَرِ قلب خود را به روی من باز کند، من داخل قلبش می‌‌‌‌شوم و با او شام خواهم خورد. یعنی با او زندگی و او را هدایت خواهم کرد. بناً خداوند این اجازه را به ما می‌‌‌‌دهد تا تصمیم بگیریم، خداوند ما را مانند گُدی‌های ماشینی و کوکی نساخته است که هر طوری بخواهد ما را عیار کند، مگر گفت که من شما را دوست دارم و به شما احساس، اراده و اجازۀ انتخاب را می‌‌‌‌دهم. بناً این محبت بیکران خداوند است که به ما حق انتخاب را داده است.

دوستان عزیز ! در قدم دوم، بعد از اینکه ما عیسی مسیح را پذیرفتیم سوالی اساسی مطرح می‌‌‌‌شود که آیا مسیحی هستیم؟ و اگر هستیم چطور بفهمیم؟ البته منظور ما این نیست که ایمان کسی را زیر سوال ببریم. مگر می‌‌‌‌خواهیم که تشویقی باشد برای همۀ ما که وقتی به خداوند عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم از خود بپرسیم که آیا من مسیحی هستم؟ بخاطریکه مسیحی شدن به این معنی نیست که باید بفهمم که چطور مسیحی شویم، بلکه مسیحی بودن اینست، که باید بفهمیم که مسیحی هستیم. مثلاً اگر یک کسی نزد شما بیاید و بگوید که من شیر هستم، خوب شما می‌‌‌‌بینیدکه نه دمی درازی دارد و دندان‌ها و پنجال‌های تیز دارد و نه گوش‌های چون شیر. پس ما برایش می‌‌‌‌گوئیم نخیر تو شیر نیستی و اگر بگوید که من شیر هستم باز هم شیر نیست و یا اگر کسی ادعا کند که من موتر هستم پس ما حتماً برایش می‌‌‌‌گوئیم که وقتی اشترنگ و چهار تایر نداری، موتر نیستی بلکه دو پای داری و انسان هستی و یا اگر من در برنامۀ ستارۀ افغان اشتراک کنم ولی زمانی که آواز بخوانم حتماً برایم می‌‌‌‌گویند که برادر، خودت آواز خوان نیستی و آواز خوانده نمیتوانی ولی شاید ما کار‌های دیگری را انجام داده بتوانیم. مگر کسی که آواز خوان هست می‌‌‌‌بینیم که هر روز به برنامه‌های بالاتر قدم می‌‌‌‌گذارد و به پیش می‌‌‌‌رود و رشد می‌‌‌‌کند و مردم هم او را دوست می‌‌‌‌داشته باشند و زندگی مسیحی هم همینطور است که خود به خود معلوم می‌‌‌‌شود. بیائید چند آیه از کتاب مقدس بخوانیم و ببینیم که در این مورد چه فرموده است: رسالۀ غلاتیان فصل پنجم آیۀ 22 .

اما هرگاه روح خدا زندگی شما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.

اگر ما این صفات را داشته باشیم، معلوم می‌‌‌‌شود که روح خدا ما را هدایت می‌‌‌‌کند و ما مسیحی هستیم. اما روز اولی که ما ایمان می‌‌‌‌اوریم دفعتاً کامل نمی شویم مگر ما باید متوجه باشیم که همانطوری که یک طفل از روزی که تولد می‌‌‌‌شود، روز به روز در زندگی خود رشد می‌‌‌‌کند، ما هم باید رشد کنیم و وقتی روح خداوند زندگی ما را هدایت می‌‌‌‌کند، این ثمرات باید در زندگی ما دیده شود یعنی ثمرۀ روح خداوند باید در زندگی یک مسیحی دیده شود. مثلاً یکی از ثمره‌های روح خداوند محبت است. چطور امکان دارد که ما مسیحی باشیم و محبت نداشته باشیم؟ خداوند ما عیسی مسیح بخاطر محبت بیکران خدا بود که کفارۀ گناهان ما را داد و آزادی از گناه را به ارمغان آورده ما را بخشید. پس ما و شما هم باید روحِ محبت را داشته باشیم.

متأسفانه بعضی وقت‌ها ما فکر می‌‌‌‌کنیم که اگر کسی پولدار باشد و یا دارایی زیاد داشته باشد خوشحال می‌‌‌‌باشد. ولی کلام خدا این را رد می‌‌‌‌کند و ما و شما به چشم سر می‌‌‌‌بینیم که بسیاری از کسانی که پولدار هستند، همۀ شان خوشی و آرامش ندارند و بدتر از دیگران جگرخون هستند و می‌‌‌ترسند که کسی پولشان را دزدی نکند و همان خوشی را پول از نزدشان می‌‌گیرد و تمام چرت و فکر شان بطرف پولشان می‌‌باشد. ولی اگر در رسالۀ فلیپیان، به زندگی پولس رسول نظری بیافگنیم که پولس در زندان است ولی می‌‌گوید : شاد باشید و باز هم می‌‌گویم شاد باشید. خوشیِ را که روح القدس می‌‌دهد با خوشی‌های این دنیا فرقی بسیار دارد. خوشی که خداوند می‌‌دهد آرامش کامل است که می‌‌توانیم آنرا با تمام وجود، حتی در ناتوانی، حتی زمانی که صرف یک لقمه نان خشک و یک پیاله چای داریم، می‌‌توانیم خوشی کامل خداوند را داشته باشیم. پس بناً ما باید وقتی پیرو عیسی مسیح هستیم، این ثمرات روح را داشته باشیم. بسیاری از مردم در آرامش زندگی نمیکنند و متأسفانه بسیار چیز‌های را که فکر می‌‌کنند برای شان آرامش می‌‌دهد، آرامش شان را سلب می‌‌کنند. بعضی افراد فکر می‌‌کنند که با نوشیدن شراب آرامش پیدا خواهند کرد ولی در خداوند در کلام خود می‌‌گوید که من به شما آرامشی می‌‌دهم که مافوق جمیع عقل است. آرامش ذهن، فکر، قلب و روح را برای شما می‌‌دهم و زمانی که ما عیسی مسیح را قبول می‌‌کنیم، خداوند با عیسی مسیح، آرامش را برای ما و شما می‌‌دهد، خوشی و محبت را به ما و شما می‌‌دهد، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری را به ما یاد می‌‌دهد. پس وقتی که ما در مسیح هستیم و مسیح را قبول می‌‌کنیم باید ثمرات روح را در زندگی خود به بار بیاوریم مطابق کلام خداوند زندگی کنیم. مثلاً کلام خداوند می‌‌فرماید که همسایه ات را مانند خودت دوست داشته باش. پس اگر ما مطابق کلام خداوند زندگی می‌‌کنیم، همسایه، برادر و همه را باید دوست داشته باشیم و اگر صرف بگوئیم که مسیحی هستیم و آن چیزی را که کلام خداوند می‌‌گوید در وجود ما نباشد تنها و تنها مسیحی به نام هستیم. یعنی تنها به شنیدن و خواندن و یا فهمیدن بسیار کسی مسیحی شده نمیتواند که بگوئیم که حالی من کلام خداوند را خواندم و می‌‌فهمم و بیشتر از همه من مسیحی هستم. نخیر ! بلکه زندگی ما باید طبق کلام خداوند عیار باشد و زمانیکه ما ثمرۀ روح مسیح را در خود داریم و وقتی عیسی مسیح را در زندگی خود دعوت می‌‌کنیم، ما میل زیادی به خواندن کلام خدا پیدا می‌‌کنیم، می‌‌خواهیم با دیگر برادران و خواهران مسیحی خود بیشتر ارتباط داشته باشیم . ما می‌‌توانیم محبت کنیم، ببخشیم و خوشی و آرامش واقعی داشته باشیم که این نشانۀ یک زندگی مسیحی است و اگر از عیسی مسیح می‌‌خواهیم که در زندگی ما باشد، او زندگی ما را بکلی تغییر می‌‌دهد، کاملاً ما را می‌‌شکناند و از چیزی که قبلاً بودیم متفاوت می‌‌سازد. به مسائل روحانی بیشتر دقت می‌‌کنیم، در مورد خداوند بیشتر فکر می‌‌کنیم تا چطور می‌‌توانیم هر لحظه باعث جلال خداوند شویم؟ چطور می‌‌توانیم پیام خداوند را به مردم برسانیم؟ چطور می‌‌توانیم همین آرامشی را که ما داریم به دیگران منتقل بسازیم؟

ما برای همه دوستان عزیزی که این مجموعه را می‌‌خوانند دعا می‌‌کنیم و از ایشان می‌‌خواهیم که با تمام وجود خداوند را دوست داشته باشند. زیرا وقتی خداوند را دوست داشته باشیم، وقتی که زندگی خود را بدستان خداوند بسپاریم، خداوند تمام این ثمرات را در زندگی ما رشد می‌‌دهد و اگر تا امروز تا حال دربارۀ این موضوعات چیزی نشنیده و نخوانده بودید، از شما خواهش می‌‌کنیم که امروز زندگی خود را کاملاً به مسیح تسلیم کنید و کلام خداوند عیسی مسیح این اطمینان را می‌‌دهد که هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، بخشیده می‌‌شود و فرزند خدا خوانده می‌‌شود و شامل خانوادۀ الهی می‌‌گردد و برکات خداوند را حاصل می‌‌کند. طوریکه کوزه گر و کلال اختیار دارند از گِل هر چیزی بسازند، ما نیز زندگی خود را به دستان مبارک خداوند بسپاریم و بگوئیم که خداوندا زندگی ما را تغییر بده و هر چه می‌‌خواهی از ما تیار کن که البته خداوند از ما چیزی بهتر و نیکوتری خواهد ساخت، و بگوئیم که در هر جایی که می‌‌خواهی برای جلال نامت ار ما استفاده کن.

بیجا نیست که در مورد مسیحی شدن، فکاهی جالبی را نیز با شما در میان بگذاریم : شخصی نزد یک کشیش یک فرقۀ نامی مسیحی آمد و گفت که می‌‌خواهم مسیحی شوم. کشیش گفت : خوب بنشین ، نامت چیست ؟ مرد گفت: نامم حکیم است. کشیش گفت بسیار خوب حکیم جان حال من ترا با آب غسل تعمید می‌‌دهم و بعد از این تو مسیحی می‌‌شوی و نامت را هم تغییر می‌‌دهم . حکیم گفت: بسیار خوب. کشیش آب را گرفت و سه بار بالای حکیم پاشید و گفت که از این به بعد تو حکیم نی بلکه پولس هستی، حکیم نی بلکه پولس هستی، حکیم نی بلکه پولس هستی و از مذهبی که در سابق داشتی نیز خلاص شدی و دیگر در آن مذهب نیستی و تو حالی مسیحی هستی و حال خانه برو و برای سی روز گوشت را اصلاً در دهانت نزن و نخور و روزه بگیر. وقتی حکیم به خانه رفت خانمش آمد و گفت سلام حکیم جان آمدی به خیر! حکیم گفت : هوش کو که دگر مرا حکیم نگویی. نام من از این به بعد پولس است و من مسیحی شده ام. خانمش گفت بسیار خوب و دسترخوان را هموار کرد و نان را آورد. حکیم جان گوشت را از خود دور کرد و گفت که مه گوشت نمیخورم. خانمش پرسید: چرا؟ حکیم گفت: بخاطریکه استادم برایم گفت که برای سی روز نباید گوشت بخورم که بعد از آن مسیحی پخته می‌‌شوم و زنش هم قبول کرد و بسیار دیر گوشت پخته نکرد تا روز سی ام. در روز سی ام خانم حکیم جان یک مرغ را پخته کرد و سر دسترخوان آورد و رفت که ترکاری و چیز‌های دیگر را بیاورد، دید که حکیم جان یک ران مرغ را در بشقاب مانده و شروع به خوردن کرده است. زنش فریاد زد که پولس جان چه کردی؟ تو که از گوشت روزه داشتی و در همین روز آخر گوشت خوردی! حکیم گفت نخیر این گوشت نیست. خانمش پرسید پس چیست؟ حکیم گفت: زردک است. خانمش گفت: من می‌‌بینم که گوشت است. حکیم گفت نی حالی زردک است. خانمش گفت چطور؟ حکیم گفت که من هم گرفتم و سه بار بالایش آب پاشیدم و گفتم که تو مرغ نیستی، زردک هستی، مرغ نیستی، زردک هستی، مرغ نیستی، زردک هستی. پس اگر حکیم با سه بار پاشیدن آب به پولس تبدیل می‌‌شود و از یک دین دیگر به مسیحیت وارد می‌‌شود، مرغ هم می‌‌تواند که زردک شود.


دوستان عزیز! پس باید بگوئیم که مسیحی شدن به تغییر نام، یا صرف دینی را رها کنیم و به یک دین دیگر برویم ، نیست. مسحیت تبدیلی قلب، فکر، احساس و اراده است. مسیحیت، یعنی تمام زندگی خود را به دست خداوند سپردن است. مسیحی بودن یعنی از روح خدا پر شدن است و باید ثمرۀ روح در ما و زندگی ما دیده شود پس بناً وقتی می‌توانیم بگوئیم که ما مسیحی هستیم که زندگی ما کاملاً به دست‌های عیسی مسیح سپرده شده باشد و او پادشاه، رهبر و خداوند زندگی ما باشد.

یک سرودی نیز داریم که می‌گوید تبدیلی عظیم در وجودم ایجاد کن. مسیحی بودن یک تبدیلی بزرگ است نه تغییر عقیده و نام و یا بعضی چیز‌های دیگر بلکه تمام زندگی خود را به مسیح سپردن و مطابق کلام و زندگی او باید زندگی خود را عیار نمائیم و آنوقت است که می‌توانیم بگوئیم که ما مسیحی هستیم . عیسی مسیح می‌فرماید : نه آنکه مرا خداوندا ، خداوندا بگوید، بلکه کسی که اوامر پدر مرا بجا آورد. یعنی کسی که طبق کلام خداوند زندگی کند، همانطوری که قبلاً گفتیم که باید طبق امر، خواست، اراده و کلام او زندگی کنیم، تمام ثمرۀ روح در زندگی ما پیدا می‌شود. بخاطریکه ما عیسی مسیح را که سرور سلامتی است پیروی می‌کنیم . در نتیجه می‌توان گفت که مسیحی بودن صرف به این نیست که ما رادیو‌های مسیحی را و یا سرود‌های مسیحی را بشنویم و یا کلام خداوند را خوانده ایم و می‌فهمیم ادعا کنیم که ما مسیحی هستیم. بلکه مسیحی واقعی کسی هست که عیسی مسیح را در قلب خود داشته باشد و طبق کلامی که می‌شنود عمل کند و عیسی مسیح زندگی او را تبدیل و رهبری کند.

دانلود