مژده

  ۳ دقیقه ۱۷ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

خداوندا نگاهم دار

گناهان و ترسم بردار

خدایا روحم پر نما

فیض و قدرت عطا فرما

 

دست‌ها را برافرازیم

خدا را سپاس گوئیم

شکر گوئیم خداوند را

حمد گوئیم مسیحا را

 

بیائید ای برادران

خوشی کنید ای خواهران

مژده را به جهان گوئیم

مژدۀ ذات یکتا را