مهربانی واقعی چیست؟

  ۲۹ دقیقه

یکی از نیاز‌های اساسی جوامع انسانی شفقت و مهربانی است.
مهربان ترین مهربانان خداوند است وقتی از مهربانی کامل برخور دار هستیم که عیسی مسیح را بشناسیم و از کلام مقدس خداوند پیروی نماییم.
چنانچه کلام خداوند می‌‌گوید: «نسبت به دشمنان تان مهربان باشید». مهربانی یک نعمت بزرگ الهی است. دریافت چنین نعمت گرانبها وابسته به ایمان ما به عیسی مسیح می‌‌باشد.

دانلود