ملاقات ها و کنفرانس ها در مورد صلح

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹

صلح واقعی چیست؟ ارادی خداوند برای ما انسانها چیست؟ آیا ارادی او برای ما قتل و کشتار و ویرانی است یا سلامتی و در صلح زیستن؟
برای جواب این سوال از شما صمیمانه خواهش میکنیم به این برنامه گوش دهید. تشکر

دانلود