معمولا مسیحیان با روزه دعای خود را تقویت می‌‌کنند

  ۲۷ دقیقه

  ۲۴ مه ۲۰۱۹

وقتی ما از روزه و روزه داری صحبت می‌‌کنیم، چه در ذهن ما خطور می‌‌کند؟
آیا برای اینکه طرف مقبول خدا واقع شویم روزه می‌‌گیرییم؟ آیا خدا به روزۀ ما ضرورت دارد؟
برای پاسخ درست به این سوال‌ها، از شما خواهش می‌‌کنیم که به این برنامه گوش فرا دهید. تشکر

دانلود