مسیح جانم فدای تو

  ۴ دقیقه ۴۴ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

مسیح جانم فدای تو که جانت را فدا کردی

یکایک وعده هایت را برای من وفا کردی

 

گنهکار بودم و مستوجب مرگ وغضب اما

حیات جاودانی و نجات بهرم عطا کردی

 

فروتن گشتی و با من سخن گفتی و بنشستی

همه جاه و جلالت را ز بهر من رها کردی