مسیح از ذات خداوند

  ۳۰ دقیقه

  ۱۳ مه ۲۰۱۲

مسیح یک شخصیت فوق بشری که برای نجات بشر به این دنیا آمد. او ذات خداوند در جسم یک انسان بود که مثل یک انسان عادی زندگی داشت. عیسی یک فرد بی نظیر بود: کور مادر ذات را بینا می‌‌کرد، از گزشته، حال و آینده خبر داشت. تا بحال هیچ کس در دنیا مثل او پیدا نشده است. مسیح نور جهان است و صفات الهی در ذات او وجود دارد. چون مسیح از ذات خداوند است بهمان خاطر پسر خداوند نامیده می‌‌شود. و پسر بودن به معنی با خداوند برابر بودن است زیرا او پرستش و زانو زدن به خود را نیز روا می‌‌داشت.

دانلود