مجبت واقعی چیست ودر چی کسی یافت میشود

  ۲۹ دقیقه

محبت شدن و محبت داشتن یک نیاز مهم جوامع انسانی.
محبت یک تحفه بزرگ الهی می‌باشد که اکثر انسانها از این تحفه محروم است، تنها ذات محبت و مهر بانی خداوند است.
خداوند ما خدای محبت است، محبت الهی توسط عیسی مسیح آشکار گردید.
با ایمان به عیسی مسیح محبت کامل خداوند را دریافت می‌کنیم و همچنان خداوند مارا قادر می‌سازد تا دیگران را نیز محبت نماییم. عیسی مسیح خدای محبت و بخشنده است.

دانلود