قسمت دوم - دلیل آمدن عیسی به جهان

  ۳۰ دقیقه

  ۱۶ مارس ۲۰۲۰

در این بخش به این سوال خواهیم پراخت که (فدیه عیسی مسیح برای چه کسانی است؟) مخصوصا این که دلیل آمدن عیسی به دنیا چی بود.

دانلود