قسمتهای عهد عتیق

قسمتهای عهد عتیق

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

شما میتوانید به قسمتهای عهد عتیق در کتاب مقدس که از شروع پیدایش میباشد را بشنوید و کار خدا در نقشه خود برای ما ببینید. امیدواریم که در آینده بتوانیم تمامی کتاب مقدس را به شکل صوتی برای شما تهیه کنیم.

برنامه‌ها