قربان دې شم عيِسى

قربان دې شم عيِسى

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

په نوې علاقائى ډول کښې دَ ښکلو او روحانى سندرو مجموعه. ځنى سندرې دَ زبور شريف نه راخستے شوى دى،او نورى سندرى مونږ ته ښائى چې خداې پاک ته نژدى شو، څوک چې زمونږ مهربانه آسمانى پلار دے.

موسیقی