عبادت میکنم

  ۵ دقیقه ۲۰ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

زین سبب عیسی مسیح را من عبادت می‌‌کنم

درد خود چون دوست من با او حکایت می‌‌کنم (2)

 

گفت عیسای مسیح هر کس که ایمان آورد (3)

بهر ایمانش عزیزان من شفاعت می‌‌کنم (2)

 

بندگردان

گفت می‌‌آیم چو داور از برای داوری (3)

 روز محشر بر سر هر کس قضاوت می‌‌کنم (2)

 

بندگردان

 

چون بگویم خویشتن را پیرو عیسی مسیح (3)

دشمن خود را چو جان خود محبت می‌‌کنم (2)

 

بندگردان

 

نی به فکر مال دنیا هستم و نی از مقام (3)

از عنایات مسیح کسب برکت می‌‌کنم (2)

 

بندگردان