صبر را از کی آموخت؟

  ۲۹ دقیقه

داشتن صبر و تحمل یک ضرورت اجتماعی و زندگی است.
عدم صبر تحمل باعث می‌‌شود تا به کار‌های گناه آلود و نادرست دست بزنیم.
عیسی مسیح خدای صبر شکیبای است، اگر سر مشق و رهنمای زندگی خویش انجیل مقدس را قرار دهیم و با ایمان اراده خداوند را بطلبیم هر گز از مسیر درست منحرف نمیگردیم.
زیرا در عیسی مسیح امید ما به خداوند است و مطابق پلان او حرکت می‌‌کنیم چون خداوند برای ما نقشه و پلان‌های عالی دارد.

دانلود