شناخت خدا از طریق مزامیر

شناخت خدا از طریق مزامیر

دوستان عزیز، برنامه های ذیل با مطابقت به کتاب زبور شریف تهیه گردیده است.
ما باور داریم که اگز شما به آنها عمیقا گوش فرا دهید، شما در مورد خدای حقیقی و مراقبت کننده آگاهی حاصل خواهید نمود که به شما نجات و خوشی جاودان را پیشکش مینماید.

برنامه‌ها