سلام هموطن

سلام هموطن

  اخیرا: ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹

دوستان ارجمند، برنامه های سلام هموطن،به بررسی مشکلات و پرابلم های که از آغاز جنگ ها و یرانی وطن ما تا به امروز به اشکال مختلف بروز کرده، میپردارد. این برنامه به اساس فاکت های عینی که در جامعه رخ داده تهیه شده است.
شما میتوانید از طریق شماره تیلفون ۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

برنامه‌ها