سئوالات مهم زندگی

سئوالات مهم زندگی

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

سوالات مهم
جويندگان حقيقت ايمان مسيحی می توانند با طرح سوالات جواب های خود را دريافت کنند. بطور مثال:

"آيا عيسی مسيح واقعاً کيست؟"

"آيا او واقعاً مصلوب شد؟"

"آيا روح القدس و يا تسلی دهنده کيست؟"

"آيا مسيحيان چند کتاب روحانی دارند؟"

"تثليث اقدس چيست؟"

برنامه های "سوالات مهم" به اينگونه سوالات حياتی به اساس کلام خدا جواب ميدهد.

برنامه‌ها