زن: نفرت يا محبت؟

  ۲۸ دقیقه

  ۷ اُکتُبر ۲۰۲۱

درهمین اواخر، من در بی بی سی ، داستان زندگی یک زن أفغان را خواندم - مادری که در سوگ دختر کوچکش که مردها اورا سنگسار کردند، نشسته و کسی نمیتواند او را تسلی دهد. مثل همیش این سوال بازهم به فکرم خطور کرد که چرا در جامعه ما به طبقه زن اینگونه نفرت دارند؟ در حالی که مطابق فرموده کتاب مقدس، خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید. (پیدایش ۵: ۲ )

دانلود