زخم‌های خاموش جنگ

زخم‌های خاموش جنگ

  اخیرا: ۱۸ ژانوِیه ۲۰۱۴

Dariجنگ باعث شد که مردم افغانستان با هیرویین آشنا شوند. آشنایی با هیرویین سبب شد که شیرازۀ خانواده ها را از هم بپاشاند. باید خاطر نشان کنیم که در سایه یی این جنگ، حوادث صورت گرفته که ما به آسانی متوجه نشده ایم. این حوادث که صورت گرفته برای هر کدام ما مایه یی شرم است. ولی تا به کی شرم؟! بیایید که به این موضوعات بپردازیم و آن عبارت از این است که: زن افغان به هیروهیین آلوده شد، افغانها به مرض ایدز مبتلا شدن، شیرازی خانواده ها از هم پاشیده شد و امثال اینها. ما از شما دعوت میکنیم که به این برنامه که انعکاسی از جامعۀ ماست گوش بدهید و اگر خواشته باشید میتوانید نظر تان را ما در میان بگذارید.

برنامه‌ها