روت خدای نعومی را انتخاب می‌‌کند

  ۳۰ دقیقه

  ۱ مارس ۲۰۱۲

به اساس داستان روت و نعومی، خدا برای هریک ما پلان دارد. روت در یک سرزمین بیگانه (موآب) زندگی می‌‌‌‌کرد و مانند مادر شوهرش نعومی که از اسرائیل بود بیوه بود. روت بعداً تصمیم می‌‌‌‌گیرد تا با مادر شوهرش به اسرائیل برگردد با وجودیکه در اسرائیل خارجی به حساب می‌‌‌‌آمد. اما او خدای نعومی، خدای اسرائیل را دوست داشت. خداوند بعداً به روت جوان و بیوه یک شوهر مهربان و یک پسر عطا نمود. و این پسر پدر کلان پادشاه مشهور داود، و اجداد عیسی مسیح شد.
بعضی اوقات خداوند اجازه می‌‌‌‌دهد چیزهایی در زندگی ما اتفاق بیافتد که ما شاید آنرا درک نکرده و یا دوست نداشته باشیم، اما خداوند می‌ خواهد که راه زندگی ما را به بهترین وجه آن تغییر دهد.

دانلود