رهبری از درونی

رهبری از درونی

  اخیرا: ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸

این سریال روش های رهبری را به طور مفصل تشریح می‌کند و به ما یاد میدهد که چطور یک رهبر خوب، سالم و موفق باشیم. چطور بتوانیم با همکاران و زیردستان خود ارتباط سالم برقرار کنم. چطور کار تیمی را در محل کار گسترش دهیم.

برنامه‌ها