راز گاهان و خلوت با خداوند

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۲

لازم است که ما یک وقت معین را برای راز نیاز با خداوند داشته باشیم. چون انجیل این حکم را برما می‌‌‌کند. خلوت کردن سبب تغذیه روح ما می‌‌شود. هدف اصلی خلوت با خدا ملاقات کردن شخصی با او است. عیسی نیز از یک وقت خاص برای راز نیاز با پدر آسمانی خود استفاده می‌‌‌کرد. گرچه رازگاهان شرایط خاص ندارد ولی اگر از طرف صبح در مکان مشخص باشد بهتر است. در راز گاهان خداوند را ستایش و حمد کنیم، در باره مسایل زندگی خود با خداوند حرف بزنیم، برای دیگران دعا کنیم و از خداوند طلب حکمت کنیم.

دانلود