راز خوشبختی

راز خوشبختی

  اخیرا: ۲۸ نُوامبر ۲۰۱۷

به برنامه راز خوشبختی خوش آمدید.
آیا میدانستید که خدا برکاتی عظیمی را برای شما آماده کرده است؟ عیسی مسیح پیش ازینکه دوباره به آسمان برگشت کند فرمود: "من میروم تا برای شما جاهای قشنگ آماده کنم و دوباره برمیگردم تا شما را با خود ببرم. (انجیل یوحنا 14 : 3 )شما در اين برنامه های جدید درخواهید یافت که این برکات را چگونه بدست آورده شامل خانه آسمانی خود گردید .
در فیض خداوند باشید.

برنامه‌ها