دوست دارم

  ۳ دقیقه ۳۱ ثانیه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دانلود

متن برنامه / متن سرود

دوست دارم خداوند را

خداوند پُر جلال را

 

کلام شیرین خداوندم

پیام نجات این دنیاست

 

بندگردان

دوست دارم خداوند را

خداوند پُر جلال را

 

خبر خوش خداوندم

مژده برای همه طفلان است

 

بندگردان

دوست دارم خداوند را

خداوند پُر جلال را


پیام خداوند صلح و صفاست

عشق و محبت به انسانهاست

 

بندگردان

دوست دارم خداوند را

خداوند پُر جلال را