خوشی واقعی چیست؟

  ۲۹ دقیقه

بدون وجود خوشی و شاد مانی زندگی ما خالی و بی معنی است.
یگانه مرکز خوشی و شادمانی حقیقی و ابدی خداوند است.
عیسی مسیح مژده نجات،خوشی،شاد مانی و سلامتی برای جهانیان است، اگر طبق کلام خداوند زیست نماییم و عیسی مسیح رهنمای زندگی ما باشد خوشی و آرامش خداوند در زندگی ما جاری می‌گردد.
نا راستی و گناه همواره در زندگی ما درد و رنج می‌آورد و مارا از مسیر حقیقی دور می‌سازد، تنها به کمک عیسی مسیح می‌توانیم در خوشی و آرامش زیست نماییم.

دانلود