ما پیروان عیسی مسیح چگونه خدای را پرستش می‌کنیم؟ قسمت ۲

  ۲۹ دقیقه

در عالم هستی به هرسو نگاه می‌کنیم همه کائنات بیانگر قدرت،عظمت و جلال خداوند است.
قبل از هر چیز ما نیاز داریم که خالق حقیقی خود را بشناسیم و او را برای محبت و لطف بی پایانش ستایش و پرستش نماییم، انجیل مقدس خداوند حقیقی را بما نشان می‌دهد و مارا به راه راستی هدایت می‌کند.
راه نجات و حیات عیسی مسیح است بدون شناخت مسیح قادر به شناخت خداوند نیستیم. عیسی مسیح همان خدای جسم پوشیده است. خداوند ما خدای بخشش و محبت است.

دانلود