ما پیروان عیسی مسیح چگونه خدا را می‌پرستیم؟ قسمت ۱

  ۲۹ دقیقه

خداوند طبق وعده اش توسط عیسی مسیح راه نجات را برای همگان هموار ساخت.
عیسی مسیح می‌گوید: «من راه راستی و حیات هستم». عیسی مسیح کفاره گناهان ما را روی صلیب پرداخت نموده ما را از قید گناه هان آزاد ساخت.
حقانیت تمام انبیا و کتوب الهی توسط عیسی مسیح به اثبات رسید،با ایمان با عیسی مسیح با پدر آسمانی در صلح و آشتی هستیم.
تنها بواسطه عیسی مسیح می‌توانیم خداوند حقیقی را بشناسیم و از فیض و رحمت الهی بهره‌مند گردیم.

دانلود