خداوند چوپان نیكو ما

  ۳۰ دقیقه

  ۱۹ فِورِیه ۲۰۱۲

همانطورکه چو‍پان نگهبانی رمه خود را می‌‌‌کند و در فکر گوسفندانش است، خداوند نیز مثل یک چوپان ازما نگهبانی می‌‌‌کند. او همه چیزما را می‌‌‌بیند و از تمام نیازمندی‌های ما آگاه می‌‌‌باشد. پس وقتی ما چنان چوپانی داریم از هیج چیز نگرانی نمی داشته باشیم. خداوند هیچ وقت مارا تنها نمی گزارد چون خودش در کلام خود وعده داده که از ما حفاظت می‌‌‌کند، اما ما باید اول سلطنت و عدالت او را بطلبیم و بدون شک او تمام نیاز‌های مارا برآورده می‌‌‌کند. بیاید ما هم مثل عیسی مسیح در زندگی خود مهربان و سخی باشیم.

دانلود