خداوند پادشاه را انتخاب می‌کند

  ۳۰ دقیقه

  ۱۵ مارس ۲۰۱۲

قضاوت خداوند خیلی متفاوت از ما انسان‌‌ها است، که دیگران را قضاوت می‌‌‌‌‌کنیم. خداوند به قلب‌ها و نیات مردم می‌‌‌‌‌بیند، اما ما اغلب مردم را به اساس ظاهر بیرونی شان قضاوت می‌‌‌‌‌کنیم. مردم خوب قلب‌های مهربان و پر از محبت دارند. داود توسط خداوند انتخاب شد باوجودی که او جوانترین و کوچک ترین فرد در بین برادرانش بود. خداوند او را انتخاب کرد هنگامی که او یک چوپان فروتن بود، اما خداوند قلب او را دید و دریافت که پر از ایمان، مهربانی و جرأت است.

دانلود