خداوندا، آیا برای مرده گان معجزه می‌کنی؟

  ۲۹ دقیقه

هلاکت و نابودی ثمره ای شیطان و اعمال نا درست ماست.
خداوند هیچگاه برای ما هلاکت و نابودی نمیخواهد، پس بر ما لازم است بر اساس رهنمای خداوند زندگی نماییم.
اگر از مشکلات و گناه رنج می‌بریم عیسی مسیح مرهم درد‌های ماست.
خداوند از طریق عیسی مسیح فرصت نجات را برای هر یک ما فراهم ساخته است.
مسیح پاد شاه ابدی و حقیقی عالم است، او قادر است گناه هان مارا ببخشد و بسوی آزادی حقیقی هدایت نماید.

دانلود