حملۀ انتحاری در دهمزنگ-کابل

  ۳۰ دقیقه

  ۱۲ اوت ۲۰۱۶

دانلود