حل مشکلات

  ۴۰ دقیقه

  ۹ دِسامبر ۲۰۱۲

کتاب مقدس اساس زندگی است. تنها با پیروی از عیسی مسیح می‌‌‌توانیم به یک زندگی سالم دست یابیم، مشروط بر اینکه خداوند را مرکزیت زندگی خویش قرار داده با عیسی مسیح همگام شویم.
چنانچه در زندگی روز مره با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اجتماعی رو برو می‌‌‌‌شویم، ولی خداوند در کلامش می‌‌‌‌گوید تحت هیچ شرایط نباید محبت و بخشش را فراموش کنیم. زیرا خداوند به جهان آنقدر محبت نمود که یگانه پسرش را داد تا ما از قید گناهان آزاد شویم.

دانلود