حرمت به خدا باعث بخشش می‌گردد

  ۲۹ دقیقه

دریچه فیض و بخشش خداوند همیشه بروی انسانها باز است.
مشروط بر این از اعمال گناه آلود توبه نموده خداوند را با ایمان پیروی نمایند، خداوند عدالت خود بر تمام روی زمین برقرار خواهد ساخت و بر ترساننده گانش فیض و رحمت خود را جاری می‌سازد.
عیسی مسیح اقتدار خداوند به تمام جهان به اثبات رسانید
یگانه راه نجات ما اینست که تابع اراده خداوند باشیم و در تمام عمر خویش طبق کلام نجات بخش او زیست نماییم تا از هلاکت رهایی نجات یابیم.

دانلود