جبریل و زکریا

  ۲۹ دقیقه

  ۱۲ فِورِیه ۲۰۱۸

اگر به زن و وشوهر سالخورده و بی اولاد شخصی مژده دهد که شما خود تان صاحب فرزند خواهید شد، آنها چه جواب خواهند داد؟ زن و شوهری سالخوردهٔ وجود داشتند که به آن‌ها نه تنها این مژده داده شد بلکه در زندگی شان نیز به حقیقت پیوست. این داستان برای هر فرمانبردار خدا دل انگیز است.

دانلود