تولد عیسی مسیح

  ۲۹ دقیقه

  ۵ فِورِیه ۲۰۱۸

در این دنیایی پر از خبر‌های ناخوش آیند، هرکس آرزو دارد که یک مژده و یا خبر خوش بی مانند را هم بشنود. خبر خوش و یا مژدهٔ را که ما تقدیم می‌‌‌‌کنیم کاملاً بر اساس حقایق و شواهد استوار است که می‌‌‌‌تواند به هر کس امید و زندگی ببخشد. هزاران هزار انسان در طول صد‌ها سال این مژده را شنیده اند از حقانیت، تاثیر گذاری و امید بخشیدن به زندگی شان اعتراف کرده اند. این مژده و یا خبر خوش اکنون در دسترس هرکس قرار دارد که علاقمند شنیدن آن است. می‌‌فامن که این خبر خوش یا خقیقت چیست؟ بله عزیزان، او عیسی مسیح است که به این دنیا آمد.

دانلود