تعمید در ایمان مسیحی

  ۴۲ دقیقه

  ۱۸ نُوامبر ۲۰۱۲

پس از اینکه به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم، گرفتن تعمید یک قدم ضروری و لازم الاجرا است. در هنگام تعمید، روح القدس حضور دارد و با حضور روح القدس زندگی جدید آغاز می‌‌شود.
تعمید یک سمبول و تصویر شستن گناهان گذشته، با مسیح مردن، و بر خاستن یعنی قیام با عیسی مسیح و آغاز زندگی تازه و نو است.
با گرفتن تعمید اعلان می‌‌کنیم که عیسی مسیح خداوند و ناجی من است او برای کفاره گناهان ما روی صلیب رفت و بعد از سه روز دوباره زنده شد. عیسی مسیح بعد از این پادشاه و خداوند من است.

دانلود