برنامۀ عید می‌لاد مسیح (کریسمس)

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دوستان گرامی و گرانقدر! اکنون که در آستانۀ برگزاری عید می‌‌‌‌‌لاد مسیح هستیم، قبل از همه این عید فرخنده و با شکوه را از صمیم قلب به شما عزیزان و از طریق شما به خانواده‌های محترم شما، تبریک می‌‌‌‌‌گوئیم و از خداوند محبت عیسی مسیح می‌‌‌‌‌خواهیم تا همانطوری که به ما زندگی نو و پر سعادت را عطا نمود شما نیز زندگی پُرباری را در این ایام خجسته داشته باشید. با از استفاده از فرصت می‌‌‌‌‌خواهیم دربارۀ می‌‌‌‌‌لاد مسیح صحبت کنیم تا مروری باشد برای آنعده از دوستانی که از قبل به برنامه‌های رادیویی ما گوش می‌‌‌‌‌دهند و اکنون با تمام وجود عیسی مسیح را پیروی می‌‌‌‌‌کنند و فرصتی باشد برای دوستان عزیزی که تازه این پیام خوش را می‌‌‌‌‌شنوند، هم چنان برای آنعده از دوستانی که سوال دارند، زیرا مخصوصاً در این روز‌ها که از هر جا می‌‌‌‌‌شنوند که کریسمس یا عید می‌‌‌‌‌لاد مسیح است و اینکه چرا مسیحیان این عید را تجلیل می‌‌‌‌‌کنند، معلوماتی مختصر ارائه نمائیم تا بدانند که آیا این فقط تولد عیسی مسیح است؟ و اینکه چرا عیسی مسیح به دنیا آمد و کی بود؟

در عهد عتیقِ کتاب مقدس وقتی راجع به حال و احوال مردم تجسس کنیم، مردم اکثر اوقات سوال و حتی دعوا می‌‌‌‌‌کردند که: ای خدا ! کجا هستی؟! یکی از آن نمونه‌ها حضرت ایوب است. اگر به کلام خدا در کتاب ایوب فصل 9 آیۀ 32 مراجعه کنیم، می‌‌‌‌‌خوانیم که ایوب در رنج و مشکلات است و چنین دعا می‌‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌‌گوید: تو مثل‌ من‌ انسان‌ نیستی‌ كه‌ بتوانم‌ به‌ تو جواب‌دهم‌ و با تو به‌ محكمه‌ رَوَم‌. و در فصل دهم آیۀ 4 باز هم ایوب شکایت دارد و می‌‌‌‌‌گوید: آیا تو مثل‌ ما انسانها قضاوت‌ می‌‌‌‌‌‌كنی‌؟ باز هم ایوب می‌‌‌‌‌خواهد به خداوند بگوید که تو نمیتوانی مثل ما انسانها قضاوت کنی بخاطری که مثل ما در جسم انسانی نیستی پس چطور مرا درک می‌‌‌‌‌کنی؟ البته دربارۀ پیامبران دیگر مثل حضرت موسی، ارمیا، حبقوق و سایر انبیاء نیز می‌‌‌‌‌خوانیم و حتی می‌‌‌‌‌بینیم که حضرت داود زبور نویس بسیاری وقت‌ها با خداوند بحث می‌‌‌‌‌کرد. مگر وقتی ما انجیل مقدس را می‌‌‌‌‌خوانیم، می‌‌‌‌‌بینیم که خداوند، خدای آرام و خاموش نیست، خدای قادر مطلق است که می‌‌‌‌‌تواند کلام بگوید خدایست که می‌‌‌‌‌تواند صحبت کند، خدای نیست که دور باشد و ما نتوانیم او را احساس کنیم و زمانی که انجیل شریف را می‌‌‌‌‌خوانیم، به همۀ این سوالات که : خدایا ! آیا تو می‌‌‌‌‌بینی؟ آیا تو قدرت داری؟ آیا تو درد دل مرا می‌‌‌‌‌فهمی؟ ، می‌‌‌‌‌توانیم جواب قناعت بخش پیدا کنیم. باز هم تکرار می‌‌‌‌‌کنیم که خداوند خدای قادر مطلق هست و نمیتواند که آرام بماند و به سوالات ما پاسخ ندهد. خداوند نه تنها از طریق کلام خود سخن می‌‌‌‌‌گوید بلکه از حنجرۀ یک انسان که به نام عیسی مسیح آمد، سخن گفت. خداوند جسم پوشید و در عیسی مسیح در این دنیا آمد تا جواب تمام سوالات ما را بدهد. اگر به انجیل مقدس مراجعه کنیم در انجیل یوحنا فصل اول آیات 1 الی 5 می‌‌‌‌‌خوانیم که به بسیار زیبایی نوشته شده اند:  ۱ در ازل ، پیش از آنکه چیـزی پدید آیـد، “کلمه “ وجود داشت و نزد خدا بود.  ۲ او همواره زنده بوده ، و خود او خداست . ۳ هر چه هست ، بوسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد.  ۴ زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌‌‌‌‌بخشد.  ۵ او همان نوری است که در تاریکی می‌‌‌‌‌درخشد و تاریکی هرگز نمی تواند آن را خاموش کند. و در آیۀ چهاردهم چنین می‌‌‌‌‌خوانیم : ۱۴”کلمه خدا” انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم ، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما، خدا.  و بعداً در آیۀ 16 و 17 می‌‌‌‌‌خوانیم که: ۱۶ لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. ۱۷ خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را بوسیله عیسی مسیح عطا فرمود.

دوستان عزیز! ما می‌‌‌‌‌بینیم که خود خداوند در جسم به دنیا آمد تا تمام جواب آن سوالهای ما را که به دنبالش بودیم، برای ما بگوید. او آمد تا با ما حرف بزند. او آمد تا درد و رنج ما را ببیند و احساس کند و آمد تا ما را نجات بدهد.

داستانی جالبی را از یکی از دوستان خود شنیده بودم که واقعاً تأثیر خوبی در زندگی ام داشت او گفت: شخصی بود که مورچه‌ها را بسیار دوست داشت و همیشه ریزه‌های نان را برایشان می‌‌‌‌‌آورد و می‌‌‌‌‌انداخت تا بخورند و آرام زندگی کنند. مگر یک روز از همان راهی که لانۀ مورچه‌ها در آن قرار داشت تراکتوری می‌‌‌‌‌گذشت که مستقیماً از سر خانۀ مورچه‌ها تیر میشد. آن شخص وارخطا شد که همۀ مورچه‌ها در زیر تایر تراکتور می‌‌‌‌‌شوند و دوید در نزدیکی لانۀ مورچه رسید و فریاد زد که مورچه‌ها زود پنهان شوید که بلا آمده و همۀ شما را تباه می‌‌‌‌‌کند و از بین می‌‌‌‌‌برد و شما زیر تایر می‌‌‌‌‌شوید. ولی هر چه این شخص جیغ و فریاد میزد مورچه‌ها زبانش را نمیفمیدند و آن شخص حیران مانده بود که چگونه به این مورچه‌ها کمک کند و دعا کرد که خداوندا کاش من مورچه می‌‌‌‌‌شدم تا می‌‌‌‌‌توانستم به این مورچه‌ها به زبان خودشان، از خطر احتمالی خبر بدهم که بلا آمد، تراکتور آمد و شما را از بین می‌‌‌‌‌برد و کاش بتوانم به زبان خودشان حرف بزنم.

دوستان عزیز! خداوند عین کار را انجام داد. ما نمیتوانستیم که عقل و فهم و ارادۀ خداوند را بفهمیم تا اینکه خداوند در جسم ظاهر شد تا که ما انسان‌ها را بگوید که گناه بلا است و شما را از بین می‌‌‌‌‌برد و می‌‌‌‌‌خورد، محو می‌‌‌‌‌شوید و من شما را دوست دارم. من می‌‌‌‌‌خواهم که شما نجات پیدا کنید و به همان خاطر در جسم ظاهر شد تا ما را که گمشده هستیم، نجات ابدی بدهد . عیسی مسیح نه تنها یک انسان کامل بلکه خدای کامل نیز هست ما در انجیل مقدس می‌‌‌‌‌توانیم، ببینیم که او ثابت کرد که او خداوند هست. قدرتش را می‌‌‌‌‌بینیم. او توفان را آرام کرد، مرده‌ها را زنده کرد و فقط خداست که حیات دوباره می‌‌‌‌دهد و عیسی مسیح حیات می‌‌‌‌دهد. ما در انجیل شریف می‌‌‌‌خوانیم که او ایلعازر را زنده کرد و همچنان به شاگرد خود فلیپُس گفت که در این مدتی که با شما بوده ام آیا مرا نشناخته ایی ؟ کسی که مرا دید، پدر را دیده است. در انجیل یوحنا فصل ده آیۀ 30 می‌‌‌‌خوانیم که می‌‌‌‌فرماید: »من و پدرم خدا یکی هستیم.« پس عیسی مسیح خداوند هست که در جسم انسانی ظاهر شد و او قادر مطلق است و او می‌‌‌‌تواند که این کار را انجام بدهد. ما می‌‌‌‌بینیم که مشکل اصلی انسان گناه است و ادیان نیز گناه را به ما نشان می‌‌‌‌دهند که این چیز‌ها گناه استند ولی عیسی مسیح قدرت می‌‌‌‌دهد تا بتوانیم از گناه دوری کنیم و خودش نجات دهنده هست. آمدن عیسی مسیح در عهد عتیق کتاب مقدس نیز پیش گویی شده بود که از او بنام عمانوئیل یعنی خدا ماست ، یاد شده است و معنی نام عیسی، نجات دهنده می‌‌‌‌باشد. انسان به نجات ضرورت دارد و خداوند در جسم عیسی مسیح آمد تا ما را نجات بدهد.

قصۀ جالبی دیگری را می‌‌‌‌خواهم برای شما بیان کنم که اینرا نیز از یکی از دوستان عزیز شنیده بودم : می‌‌‌‌گویند شخصی در چاه افتاده بود، اتفاقاً هندویی از نزدیکی چاه می‌‌‌‌گذشت و پرسید که داخل چاه چه می‌‌‌‌کنی؟ آن شخص گفت که من در چاه افتاده ام لطفاً مرا کمک کن! هندو گفت: فرق نمیکند اگر بمیری روحت دوباره در یک موش یا حیوانی دیگری حلول خواهد کرد و شاید بتوانی از چاه بیرون بیایی.
شخص بودایی از کنار چاه می‌‌‌‌گذشت و آه و فریاد آن شخص را شنید و برایش گفت که در داخل چاه بنشین و دربارۀ خدا تفکر کن شاید خدا ترا نجات بدهد. بعد از آن آتش پرستی از راه می‌‌‌‌گذشت و آنمرد فریاد زد که لطفاً مرا نجات بده ولی او برایش گفت که باید آتش کند و آتش را پرستش کند شاید نجات بیابد و بعد از آن مسلمانی از راه می‌‌‌‌گذشت و حالت وی را دید و برایش گفت که من نمیتوانم ترا نجات بدهم اگر کار‌های خوب کرده باشی ممکن است که خداوند ترا نجات بدهد و اگر کار‌های خراب کرده باشی همین سزای اعمال ات است که باید ببینی و بمیری. مگر وقتی عیسی مسیح از راه می‌‌‌‌گذشت آن مرد را دید و گفت دستت را بده تا من ترا کمک کنم.

دوستان عزیز! هر کدام از ما برای نجات از گناه و مرگ ابدی به کمک و نجات ضرورت داریم و عیسی مسیح نجات دهنده است و باید چقدر ما شکر خداوند را بجا بیاوریم که در چنین وقت خوبی می‌‌‌‌توانیم عید می‌‌‌‌لاد مسیح را جشن بگیریم و حیات ابدی را در عیسی مسیح تجلیل کنیم.

عیسی مسیح می‌‌‌‌فرماید که من به شما آرامش می‌‌‌‌دهم و واقعاً آرامشی را که عیسی مسیح می‌‌‌‌دهد هیچ کسی و هیچ چیزی دنیا برای ما داده نمیتواند و بخصوص ما افغانها که در شرایطی زندگی می‌‌‌‌کنیم که هر روز ما با مرگ و بمب و وسائل انتحاری آمیخته شده و هیچ چیزی نمیتواند ما و شما را آرامش و امید بدهد ولی تنها کسی که می‌‌‌‌تواند به ما امید و آرامش بدهد، عیسی مسیح هست و امیدوار هستیم که دوستان عزیز ما در این روز‌های مبارک که می‌‌‌‌لاد خجستۀ او را تجلیل می‌‌‌‌کنیم، از خداوند عیسی مسیح بخواهند تا در قلب شان وارد گردد. همانطوری که خود عیسی مسیح فرموده است : من در پشت در قلب تان ایستاده و در می‌‌‌‌زنم و شما صرف در قلب تان را برویم باز کنید. پس دروازه را بگشاید تا عیسی مسیح وارد زندگی تان شود، زندگی شما را تبدیل کند و به زندگی شما مفهوم و هدف ببخشد و دعای ما هم همین است که در این ایام خُجسته که نه تنها عیسی مسیح در این دنیا تولد شد بلکه در قلب‌های ما نیز تولد شود و زندگی ما را تبدیل کند. عیسی مسیح قادر مطلق و خداوند هست که در جسم ظاهر شد پس چقدر خوب است همانطوری که شما عید می‌‌‌‌لاد مسیح را تجلیل می‌‌‌‌کنید آمدن او را در قلب‌های تان نیز خیر مقدم بگوئید تا خداوند زندگی تانرا تبدیل کند.

دانلود